Monthly Archives: maiatza 2016

BAZKIDE GUZTIEI ZUZENDURIKO IDATZIA

1.- Kontseilu Errektoreak langile bat kaleratzeko asmoa izatea (azkenean kargu-uztea izan zena), ez da nahikoa.

2.- Kontseiluko kide batzuek aipaturiko langilearekiko lan jazarpena egin izanaren zantzuak egotea (beste kideen konplizitatearekin, bai isilik geratu zirelako, bai ez-jakinarena egin zutelako), ez da nahikoa.

3.- Kontseilu Errektoreko zazpi kidek hain denbora laburrean dimisioa aurkeztea, ez da nahikoa.

4.- Ikastolako langileen gehiengoak Kontseilu Errektoreari eskatzea beste bazkide batzuei utz diezaietela lekua, ez da nahikoa.

5.- Kontseilu Errektoreak bazkideei hamahiru kontutan gezurra esatea, gezur horiek frogatzen dituzten hamahiru agiri aurkeztea, eta Kontseilu Errektoreak froga horiek ez ezeztatzea (inplizituki egiazkotzat hartuz), ez da nahikoa.

6.- Kontseilu Errektoreak Ikastolak eduki duen abokatua kaleratzea eta Lamikiz (jarduera profesional eztabaidagarria daukan abokatua) kontratatzea, ez da nahikoa.

7.- Kontseilu Errektoreak bazkideen adimena iraintzea eta irakasleon lana mesprezatzea ikasleek ateratzen dituzten emaitza onak (hautaprobetan, PISAkoan…) ”inertziaz” lortzen direla esanez, ez da nahikoa.

8.- Kontseilu Errektoreko kide batzuek ikastolako langile eta irakasleon izena zikintzea herri mailan, ez da nahikoa.

9.- Kontseilu Errektoreak herrian zabaltzea aurreko Kontseilu Errektoreek egindako kontratazioak kutunkeriaz egin omen zirela, frogatuta dagoenean eurak egon zirela batzorde horietan eta beraz, eurak ere arduradunak izan zirela, ez da nahikoa.

10.- Kontseilu Errektoreak behin eta berriro errepikatzea langileoi (guztiz barneratuta eduki arte ez garela ezeren partaide) eurak direla ikastolan agintzen dutenak, ez da nahikoa.

11.- Kontseilu Errektoreak langileoi agirika egitea eurekin harremanetan jartzeko e-mailak edo posta-helbideak erabiltzeagatik, eurek “legearen kontrako” omen den hori egin dutenean gutariko batzuekin kontaktuan jartzeko, ez da nahikoa.

12.- Kontseilu Errektoreko lehendakariak langileok “ezkutuko greba” egiten ari garela esatea, agirikoa izan arren egunero (edozein delarik gure egoera) gure ardurak betetzen ditugula ikasle, guraso, lankide eta juntakideen aurrean, ez da nahikoa.

13.- Kontseilu Errektorea berretsi zen batzarrean egon ziren irregulartasunen ondorioz batzar hori inpugnatuta egotea (juntakide bakoitzak emandako botoengatik eta eurek eramandako ordezkatutako botoengatik ozta-ozta berretsi zen), ez da nahikoa.

14.- Ikastolako langile batek Ikastolari demanda bat jartzea, honek ez zuelako bete langilearen kontratuak agintzen zuena (azkenean beste lanpostu bat eman behar izan zioten epaiketa eta kalte-ordainketak ekiditeko), ez da nahikoa.

15.- Langile baten eta bere ezkontidearen babespeko banku-datuetan sartzea, ez da nahikoa.

16.- Kontseilu Errektoreko hiru kidek euren seme-alabentzako aurre-matrikula egitea beste ikastetxe batzuetan, eta euretariko batek bere seme-alabak ikastolatik ateratzeko asmoa izatea, ez da nahikoa.

17.- Kudeatzaile berriak hilabete baten ondoren dimisioa aurkeztea, ez da nahikoa.

18.- Orain arte egon diren dimisioen arrazoi ofizialak eta ez ofizialak bat ez etortzea, edo isilaraztea konfidentzialtasun-klausula dela medio, ez da nahikoa.

19.- Ikastola kudeatzaile barik egotea ia ikasturte osoan, ez da nahikoa.

20.- Langileok Global 2020 proiektua zertan datzan ez jakitea horri buruzko informazioa emateko batzartu gintuzten arren, ez da nahikoa.

21.- Kudeatzaile falta horrek Haur Eskolan hainbat arazo sortaraztea (ikastolakoak ez diren langileak kontratatzea sukaldeko eta garbiketako lanak burutzeko, edota lan-poltsaren eskaintza berandu egin izanak bertako langileen gainkarga eragitea), ez da nahikoa.

22.- Gerenterik ez egotean Heziketa Bereziko langileen postuak (P.T. eta auxiliarrak) ez bermatzea, ez dutelako postu horiek defendatzeko ahaleginik egiten, ez da nahikoa.

23.- Bi urteko umeek egin behar duten moldatze-aldia berandutu izatea aurreikuspenak ez direlako era egokian egin, ez da nahikoa.

24.- Kontseilu Errektoreko kide batzuen eta euren inguruko guraso batzuen jarrerak, gure eguneroko lana eta ikastolaren funtzionamendua baldintzatu nahi izatea euren etxeko berezitasunen mesederako eta familia eredugarri askoren kalterako, ez da nahikoa.

25.- Kontseilu Errektorearen jarrerak eraginda irakasleon aginpidea gela barruan ere murriztuta egotea, ikasle batzuek (etxean entzundakoa imitatuz) muzin egiten dietelako irakasleon erabaki edota jokaerei, ez da nahikoa.

26.- Kontseilu Errektoreak irakasle bat derrigortzea bere errudun-aitorpena sinatzera (ikasle batzuei egindako ustezko hutsegite iraingarriarengatik), bere bertsioa entzun barik eta Sindikatuko ordezkariei ezer esan barik, ez da nahikoa.

27.- Jantokiko beharginak lanaz lepo egotea, ematen dizkieten aginduak ez etortzea bat jantokiaren eguneroko errealitatearekin, lan egiteari uko egin izana gezurtatu behar izatea eta egin izan dituzten lan batzuengatik ezer ez kobratzea, ez da nahikoa.

28.- Kontseilu Errektoreak baserriko langileei ez esatea ezer egin diren kontratazioez, autobusen eta arriskuak prebenitzeko kudeaketez, edota eskola-ordutegian egin behar diren lanei buruz (jakin arren komunikazio falta horrek atzerapenak eta egoera estu eta arriskutsuak eragingo dituela), ez da nahikoa.

29.- Kontseilu Errektoreak langileen erretiroak eta kontratazio berriak ez gestionatzea behar bezala (kudeaketa desegokiagatik edota estrategia hutsagatik), ez da nahikoa.

30.- Kontseilu Errektoreak legediari muzin egitea berak bakarrik kudeatzeko kontratazio berriak (nahiz eta legeak agintzen duen gurasoez eta langileez osatutako talde batek bete behar duela ardura hori), ez da nahikoa.

31.- Kontseilu Errektoreak uko egitea (estatutuek horrela diotelako) Ikastolaren historian beti izan den bezala langileen ordezkari batek Kontseiluan parte hartzeko eskubideari, nahiz eta Enpresa Batzordekoak behin eta berriro eskatu, ez da nahikoa.

32.- Kontseilu Errektoreak sei astez luzatzea Enpresa Batzordeak eskatutako batzartzeko eguna, eta egindako eskarien aurrean erantzunik ez ematea, ez da nahikoa.

33.- Ibilaldirako lelo eta logoaren aukeraketan plagio-salaketak eta erabaki eztabaidagarriak egotea, ez da nahikoa.

34.- Goi-mailetatik ikastolan gertatzen ari dena ez zabaltzeko eskatzea, Ibilaldia ospatu beharreko aitzakia erabiliz, ez da nahikoa.

35.- Irakasleen gehiengoak Ibilaldiaren prestakuntzetan ez laguntzeko erabakia era pertsonalean hartzea eta tristeziaz gogoratzea 1998an ospatu zen Ibilaldian guztiok parte hartu genuela gogotsu eta pozik, ez da nahikoa.

36.- Matrikulazioen kopurua era nabarmenean jaistea, ez da nahikoa.

37.- Kontseilu Errektoreak matrikulazio kopuruaren jaitsieraren ondorioz galduko diren lanpostuen aurrean ezer ez erabakitzea, ez da nahikoa.

38.- Kontseilu Errektoreak matrikulazio kopuruaren jaitsieraren errudunetako bat blog hau dela esatea, eta ondorioz zarratzeko eskatzea, ez da nahikoa.

39.- Jasandako presioaren ondorioz inoiz baino baja gehiago egotea langileen artean, ez da nahikoa.

40.- Hainbat familiak euren seme-alabak ikastolatik ateratzeko erabakia hartzea, ez da nahikoa.

41.- Egoera honek guztiak familia, lagun eta herritarren arteko harremanetan zauri bat zabaltzea, ez da nahikoa.

NOIZ IZANGO DA NAHIKOA?

Ikastolako langileen gehiengoa

ESCRITO DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LA IKASTOLA

1.- El inicialmente pretendido despido (y finalmente cese) de un trabajador por parte del Consejo Rector no fue suficiente.

2.- Los indicios de acoso laboral al que el trabajador fue sometido por parte de algunos miembros del Consejo Rector (con la connivencia o el silencio cómplice del resto de miembros) no fueron suficientes.

3.- El record de dimisiones (siete, que se sepa) que acumula el Consejo Rector no ha sido suficiente.

4.- Que la práctica totalidad de los trabajadores de la Ikastola, con nombres y apellidos, pidiese por escrito al Consejo Rector que cediese su lugar a otros socios, no fue suficiente.

5.- Que se presenten 13 documentos probatorios demostrando objetivamente que el Consejo Rector ha mentido a los socios, y que el mismo Consejo reconozca implícitamente (al no desmentir ni defenderse) la veracidad de las pruebas expuestas, no ha sido suficiente.

6.- Que el Consejo Rector contratase a un abogado de polémica trayectoria (Lamikiz) y despidiese al abogado del que disponía, no fue suficiente.

7.- Que se insulte a la inteligencia de los socios y se menosprecie la labor de los docentes asegurando que los buenos resultados de los alumnos (selectividad, pruebas PISA…) se obtienen “por inercia”, no es suficiente.

8.- Que algunos miembros del Consejo Rector difamen en el municipio a los trabajadores en general, y a los profesores en particular, tampoco ha sido suficiente.

9.- Que miembros del actual Consejo Rector difundiesen en el municipio el supuesto enchufismo en las contrataciones llevadas a cabo por los anteriores Consejos Rectores, cuando ellos mismos eran parte de esos Consejos y por lo tanto responsables de cualquier contratación, no fue suficiente.

10.- Que el Consejo Rector repita a los trabajadores, por activa y por pasiva, cada vez que tiene ocasión, que es el Consejo Rector quien manda en la Ikastola, hasta el punto de que los trabajadores interioricen que ya no son parte de ningún proyecto, no es suficiente.

11.- Que el Consejo Rector reprendiese a los trabajadores por ponerse en contacto con ellos utilizando sus emails o direcciones de correo, cuando el mismo Consejo comete esa misma “ilegalidad” al ponerse en contacto con los trabajadores utilizando sus emails personales, tampoco es suficiente.

12.- Que la presidenta del Consejo Rector afirme que se está realizando una “huelga encubierta” cuando los trabajadores, pese a la situación en la que se encuentran, siguen cumpliendo con sus responsabilidades ante los alumnos, los padres y madres, los compañeros y el Consejo Rector, no es suficiente.

13.- Que la asamblea en la que se ratificó al Consejo Rector por estrecho margen y gracias a los votos de los miembros del mismo Consejo y a los votos delegados que cada uno de sus miembros portaba, esté impugnada por manifiestas irregularidades, no es suficiente.

14.- La demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por un trabajador a la ikastola, que ha obligado al Consejo Rector a recolocar al trabajador en otro puesto de trabajo (evitando así el juicio y la indemnización que le hubiese correspondido al trabajador), tampoco ha sido suficiente.

15.- Que se haya vulnerado el derecho a la protección de datos bancarios de un trabajador de la ikastola y de su cónyuge, tampoco ha sido suficiente.

16.- Que tres de los miembros del Consejo Rector tramiten la prematrícula de sus hijos en otro centro educativo (aunque dos de ellos finalmente la anulen) no ha sido suficiente.

17.- Que la nueva gerente haya soportado apenas un mes en el puesto antes de presentar su dimisión no ha sido suficiente.

18.- Que los motivos oficiales de las dimisiones no se correspondan con los que se expresan en privado, y que el silencio (sustentado en sospechosas cláusulas de confidencialidad) acompañe a todas las dimisiones, tampoco es suficiente.

19.- Que el centro lleve la práctica totalidad del curso sin gerente no es suficiente.

20.- Que los trabajadores sigamos sin saber en qué consiste el proyecto Global 2020, pese a que se nos convocó para informarnos al respecto, no es suficiente.

21.- Que la falta de gerente provoque que en la Haur Eskola se tenga que recurrir a contrataciones externas en los servicios de cocina y limpieza, y que la realización tardía de la bolsa de trabajo haya supuesto que los trabajadores hayan tenido que suplir esa falta de personal, tampoco es suficiente.

22.- Que la ausencia de un gerente suponga una posible reducción de los puestos de trabajo en el ámbito de la Educación Especial (auxiliares y P.T.) por la falta de defensa de los mismos, no es suficiente.

23.- Que no se haya iniciado el proceso de adaptación de los niños de 2 años al aula de 3 años por falta de previsión, no es suficiente.

24.- Que algunos miembros del Consejo Rector y padres y madres de su entorno pretendan condicionar la labor de los profesionales del centro y el propio funcionamiento del centro para adaptarlo a sus propias particularidades, perjudicando así a la inmensa mayoría de familias que mantienen una trayectoria ejemplar, no es suficiente.

25.- Que la merma de la autoridad de los docentes fomentada por el Consejo Rector también haya llegado a las propias aulas, donde alumnos, por imitación de lo que escuchan en casa, ponen en entredicho decisiones o actuaciones de los profesionales, tampoco es suficiente.

26.- Que se pretenda que un profesor reconozca con su firma que ha cometido una falta grave (por un castigo supuestamente humillante a sus alumnos) sin escuchar la versión del profesor implicado y sin informar al Comité de Empresa, no es suficiente.

27.- Que las trabajadoras del comedor estén desbordadas de trabajo, sientan que las órdenes que llegan desde la distancia no encajan en la realidad del jantoki, y tengan que desmentir que alguna vez se hayan negado a cocinar, habiendo además realizado trabajos que no han sido remunerados, no es suficiente.

28.- Que no se comunique a los trabajadores del baserri información relativa a contrataciones, pagos, autobuses, prevención, o a obras realizadas en horario escolar (con los retrasos, situaciones comprometidas y riesgos que ello supone), tampoco es suficiente.

29.- La excesiva demora (por pésima gestión o por pura estrategia) en decisiones sobre jubilaciones y contrataciones no es suficiente.

30.- Que el Consejo Rector se salte la legislación vigente al decidir él sólo sobre cuestiones de contrataciones, cuando por ley está obligado a crear una Comisión Paritaria (compuesta por representantes de la ikastola y representantes de los profesores), no es suficiente.

31.- Que el Consejo Rector niegue, amparándose en los estatutos y a pesar de las peticiones del Comité de Empresa, la presencia de un representante de los profesores en el Consejo Rector por primera vez en la historia de la Ikastola, no es suficiente.

32.- Que una simple reunión del Consejo Rector con los representantes sindicales (ELA, LAB) no llegue a realizarse hasta 6 semanas después de haber sido reclamada por estos últimos, y que ninguno de los puntos planteados por el Comité de Empresa obtenga respuesta, tampoco es suficiente.

33.- Que algo tan a priori sencillo de gestionar como la elección del lema y el logo del Ibilaldi esté salpicado por acusaciones de plagio y polémicas decisiones, tampoco es suficiente.

34.- Que desde altas instancias se presione para que nada de lo que sucede salga a la luz con el pretexto de la proximidad del Ibilaldi, no es suficiente.

35.- Que la mayoría de los trabajadores haya decidido a título personal no participar en los preparativos del Ibilaldi cuando en la edición de 1998 sí lo hicieron con el compromiso, la ilusión y la alegría que la fiesta de las Ikastolas merece, no es suficiente.

36.- Que el número de matriculaciones haya descendido de manera considerable, tampoco es suficiente.

37.- Que el Consejo Rector no dé respuesta al Comité de Empresa con respecto a los dos puestos de trabajo que se perderán por el descenso de las matriculaciones no es suficiente.

38.- Que el Consejo Rector señale al blog de los trabajadores como responsable, en parte, del descenso de las matriculaciones, y pida por ello su cierre, no es suficiente.

39.- Que la presión ejercida sobre los trabajadores se traduzca en bajas laborales inauditas en la historia de la Ikastola, no es suficiente.

40.- Que haya familias que decidan sacar a sus hijos de la ikastola tampoco es suficiente.

41.- Que todo este conflicto haya abierto una brecha preocupante en familias y en cuadrillas del municipio, no es suficiente.

¿CUÁNDO VA A SER SUFICIENTE?

La mayoría de los trabajadores de la Ikastola