Monthly Archives: urtarrila 2017

IRAKASLEGOAREN FORMAKUNTZA ETA EGUNERATZE ETENGABEA

Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako Ikastolen Hitzarmen kolektiboaren arabera eta Larramendi Ikastolako irakasleak garen heinean, ikasturteko 20 orduko ikastaroak egin behar ditugu. Hala dio 40. artikuluak.Ikastolako kudeaketa-organoak onartutako hobekuntza eta egokitzapen ikastaroen baimenak ordaindutakoak izango dira. Ikastaro horiek egiteko, langile guztiek 20 ordu har ditzakete gutxienez.”

Azkenaldian ikastola honetako irakasleok jasotzen dugun formazioa eta eguneratzea zalantzan jarri da. Puntu hau argitze aldera, hona hemen azken 14-15 urteetan etapaka egin ditugun ikastaroak. (Hauetariko batzuk erderaz jaso ditugu eta horrela adierazten dira). Hauez gain, badaude beren borondatez ikastaro gehiago egiten dituzten irakasleak. Haur Eskolan ez dute konbenioz ikastaroak egiteko ordurik, baina hala ere, ikus dezakezuenez, egiten dituzte.

Lantzen ditugun proiektuak konpetentzietan oinarrituta daude.

HAUR HEZKUNTZA

2001-02 Actualización de la normativa lingüística

2002-03 Psikomotrizitatea, bibentziatik kontzeptuetara

2003-04 Formación básica en prevención de riesgos laborales y curso de primeros auxilios

2004-05 Baliabideen kudeaketa. (Berriztapen proiektua)

2005-06 Tutoría y resolución de conflictos para Educación Primaria

2006-07 Joko kooperatiboen programak eta baliabideen kudeaketa. (Berriztapen proiektua)

200708 Musika Haur Hezkuntzan

2008-09 Prestakuntza Proiektua Curriculum Berria

2009-10 Curriculum Berria eta ikastolako proiektua

2010-11 Konpetentziatan oinarritutako Curriculum Berria

2011-12 Euskara Ikastolan eta gure inguruan

2012-13 Informatika hastapenak

2013-14 Curso Smart Board Parte I-II

2014-15 Erlazio binkularrak, kudeaketa emozionala II

2015-16 Claustro de Infantil: Diseñar el aprendizaje. Alexia

2016-17 Trilema: trabajo por proyectos

LEHEN HEZKUNTZA

2004-05 Formación básica en prevención de riesgos laborales. Musikako hezkuntza

2005-06 Tutoría y resolución de conflictos para Educación Primaria

2006-07 Programas de juego cooperativo. Baliabideen kudeaketa

2007-08 Plastika

2008-09 Curriculum berria. Prestakuntza proiektua

2009-10 Konpetentzietan oinarritutako Curriculum berria. Prestakuntza proiektua

2010-11 Curso básico de informática I. Edo Smart Board (aukeran)

2011-12 Curso básico de informática II. Edo Smart Board II (aukeran)

2012-13 Errefortzuen eguneratzea

2013-14 Erlazio binkularrak. Kudeaketa emozionala

2014-15 Zientzia esperimentuak Lehen Hezkuntzan I II III

2015-16 Claustro de Primaria: diseñar el aprendizaje en el aula. Txanela

Google Apps. Drive. Alexia

2016-17 Trabajo por Proyectos: claustro de Educación Primaria

DBH BATXILERGOA

2005-06 Taller de prevención y resolución de conflictos en secundaria

2006-07 Excel Básico

2007-08 Microsoft Excel 2003

Creación de un observatorio de convivencia en un centro educativo I. Elaboración del plan del observatorio de convivencia en el centro. (aukeran)

2008-09 Plan de Acción Tutorial. Nivel I

Creación de un observatorio de convivencia en un centro educativo II. Elaboración del plan del observatorio de convivencia en el centro. (aukeran)

2009-10 Konpetentzietan oinarritutako Curriculum berria. Prestakuntza proiektua

2010-11 EBETE: Euskeraren Erabileran Eragiten

2011-12 Curso eBeam

2012-13 Euskara eguneratzen

2013-14 Soporte Vital Básico, RCP y desfibrilación semiautomática DESA y primeros auxilios

2014-15 Kudeaketa emozionala I eta II

2015-16 Diseñar el aprendizaje en el aula. Google Apps. Alexia

2016-17 Trabajo por Proyectos. Claustro de Educación Secundaria y Bachillerato

HAUR ESKOLA

2011-12 Garapen ebolutiboa eta patologiak. Helburu pedagogikoak eta emozionalak kasu berezietan. Inpultsoen deskontrola. Programa espezifikoak estimulazio espezifikoentzat (psikomotrizitatea, esfinterren kontrola, mutismoa…).

2012-13 Garapen ebolutiboa: loa eta elikadura. Emozioak: zeintzuk dira eta nola bideratu. “Sindrome del emperador”: zer da eta nola bideratu gelan.

2013-14 Jolas motak. Eskulanak. Umeen sexualitatea nola bideratu gelan.

2014-15 Emnei Pikler. Margolin. Aucouturier.

2015-16 Bikien ezaugarriak. Mungiko euskara. Jolasa eta funtzio mentala.

2016-17 Masajeak 0-3 urte bitartean. Lehen sorospenak.

INNOVA TALDEA

AZKEN GERTAERAK ETA GOGOETA BATZUK

AZKEN GOGOETAK eta GERTAERA BATZUK – ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS y REFLEXIONES

LA SOLUCIÓN, MAÑANA MISMO

Nuestra Ikastola no se puede dirigir solo con la mitad de los cooperativistas y en contra de la mayoría de las y los trabajadores. Una mísera partida de votos no puede darle el poder absoluto a la mitad de las y los socios, dejando de lado a la otra mitad. ¡Eso no es cooperativismo!

Lo natural, lo eficaz, lo auténtico, lo verdadero… es trabajar juntos. En favor de objetivos comunes. Y todos los días, y todos a una.

Queremos trabajar en favor de Ikastola: facilitando la participación de todos los agentes importantes, sin provocar daño, con sinceridad. Y para ello, aportamos unas claves que podrían desatascar la situación mañana mismo:

 • Elección de un nuevo Consejo Rector formado por socios y socias de las sensibilidades diferentes que hay en Ikastola.
 • Las decisiones se tomarían por consenso.
 • Se analizarían diferentes modelos para hacer una Renovación pedagógica.
 • Los modelos elegidos se explicarían a las familias, para que por consenso, entre todas y todos los socios decidiesen qué proyecto pedagógico desean para Larramendi.

 

Mientras tanto,

 • Tratar los casos de denuncia de acoso laboral con toda la rigurosidad que requieren y poner los medios para que nunca jamás vuelva a haber motivos de denuncia en Ikastola.
 • Nuestra intención no es mandar en la Ikastola, creednos.
 • Y no tengáis ninguna duda, nosotros sí queremos innovar.

Nos gusta trabajar con las niñas y los niños, con las y los jóvenes, nos gusta la enseñanza y es con ellas y ellos con quien disfrutamos. Pero nos gustaría disfrutar además fuera del aula, porque nosotros también somos parte de la Ikastola y la queremos como nuestra.

LANGILE TALDE BAT

KONPONBIDEA, BIHAR BERTAN

Ikastola ezin da gobernatu familien erdiaren eta langileen gehiengoaren kontra. Boto eskas batzuen gorabeherak ezin dio botere erabatekoa eman bazkideen erdiari, beste erdiari dena ukatuz. Hori ez da kooperatibismoa!

Naturalena, eraginkorrena, jatorrena, egiazkoena… batera jokatzea da! Helburu komunen alde. Eta egunero, alkarregaz.

Saminik eragin barik eta denon parte hartzea errazteko, hona hemen horretarako gako batzuk:

 • Sentsibilitate ezberdinetako taldekidez osoturiko Kontseilu Errektore berria aukeratu.
 • Erabakiak kontsentsuz hartu.
 • Berrikuntza pedagogikorako eredu ezberdinak aztertu.
 • Hobetsitako eredu ezberdinen azalpena egitea familiei, kontsentsuz, egokiena aukera dezaten.

 

Bitartean,

 • Lan jazarpenik egon den azkeneraino ikertu eta sekula santan berriro gerta ez dadin neurriak ipini.
 • Argi izan ez dugula nahi lortu inolako botererik .
 • Eta sinestu mesedez guk bai gura dugula berriztu.

Umeak eta irakaskuntza maite ditugu eta gelan egoten gara gusturen. Hala ere, Ikastolan eta herrian ere gustura egon nahi dugu, geuk ere Larramendi maite dugulako.

LANGILE TALDE BAT

IKASTOLEN ELKARTEAK ESANDAKOAREN HARIRA

Ikastolen Elkartearen lehendakariari:

2016ko abenduaren 30ean Ikastolen Elkartearen Artezkaritza Batzordearen izenean zerorrek sinatutako komunikatuari dagokionez eta, hain zuzen ere, Lan Ikuskaritzan ezarritako lan jazarpenari buruzko salaketari dagokionez, zera adierazi nahi dugu:

 • Ezin dugula onartu ezelango komunikazio edo informazioren manipulaziorik.
 • Ezin dugula ulertu ezagutzen ez dituzun gertaera batzuk ziurtzat jo izana, salatuak izan direnen bertsioa baino ez baituzu ezagutzen, salaketa jarri dutenen bertsioa jakin barik zein den.

Pentsatu nahi dugu ez dituzula datu hauek ezagutzen:

 • Langileek ez dutela ezkutuan eman komunikabideetan atera den informazioa; izan ere, lan jazarpenaren arazoa Lan Ikuskaritzan konpontzeko aholkua eman zigun gure abokatuak eta bat gatoz berarekin.
 • Salatu egin diren etengabeko erasoak, agerikoak eta nabariak izan direla eta Larramendi ikastola zuzentzen duten Artezkaritza batzordeak eta Zuzendari Orokorrak burutu dituztela, eta eraso horien berri bai langileen ordezkariek bai Kooperatibaren Asanbladak izan dutela.

Egia ere bada Ikastolen Hitzarmenak baduela lan jazarpenari aurre egiteko protokoloa, zeinek edozein gizakik begirunezko tratua izateko,  duintasuna eta segurtasun morala babestuta edukitzeko eta baztertua ez izateko eskubidea daukala esaten duen. Era berean, protokolo horrek onartu egiten du, alde batetik, erasotzeko modu guztiek berdintasunezko jokaerak eta langilearen duintasuna iraintzen dituztela eta, bestetik, edozein eraso onartu eta jasango ez den hutsegite larria dela. Hitzarmeneko artikulu horretan islatzen da, hain zuzen ere, langile bi horiek pairatu behar izan dutena. Hala ere, zoritxarrez, Ikastolako langile horien erasotzaile guztiak ez dira bertako langileak. Bestalde, gogorarazi behar dizugu artikuluaren amaieran jartzen duena: “Prozedura honek (protokoloarenak) ez du eragozten erasoa jasan duenak bide administratiboak edota judizialak erabiltzea”.

 • Iñaki Piñuel y Zabala irakasle eta psikologoak egindako txosten bat daukagula. Bertan ezin argiago ikusten da berak buruturiko froga objektiboen bitartez eta 85 langilek emandako babesaren bidez, egon badagoela salatzaileek pairatutako lan jazarpen psikologikoa, baita erasoen kausa-ondorioen arteko loturak ere.
 • Lan jazarpena hasi zenetik, ez dela egon eragindako kaltea arindu zezakeen jazarpenaren kontrako neurri psikosozialik.

Adierazitako guztia dela medio, zera eskatu nahi dizugu:

 • Ikastolako langile bik pairaturiko erasoen aurrean jarritako salaketari buruzko edozein komunikatu egin baino lehen, salaketa hori jarri dutenen informazioarekin egiaztatzeko, eta ez salatuak izan direnen informazioarekin soilik.
 • Komunikatuan salatuak izan direnen bertsioa baino ez zenuenez adierazi, salaketa jarri dutenen bertsioaren informazioa ere beste komunikatu baten bitartez emateko.

Ikastolan arrisku psikosozialei aurrea hartzeko neurririk ez dagoenez, premiazko irtenbideak bultza ditzazula, zure eskumenekoa ez izan arren. Badakigu zuri ez dagokizula era zuzenean hori egitea; hala ere, Larramendi ikastolan beharrezkoak diren neurriak har ditzaten eska dezakezu. Modu horretan, salaketa jarri dutenen mesederako izango ez badira ere (kaltea eginda baitago), beste kasu batzuk ekidin ahal izango dituzu.

 

LARRAMENDI IKASTOLAKO  87 LANGILE

 

A COLACIÓN DEL COMUNICADO DE IKASTOLEN ELKARTEA

Al presidente de Ikastolen Elkartea:

Ante la publicación del día 30 de diciembre de 2016 firmada por usted en nombre del Consejo Rector de Ikastolen Elkartea, y en lo que respecta únicamente a la denuncia de acoso laboral interpuesta ante la Inspección de Trabajo, no podemos permitir acciones que consistan en la manipulación de la comunicación o de la información; no podemos entender cómo se atreve a realizar afirmaciones sobre hechos que desconoce o sobre los que únicamente conoce la versión de los denunciados, no de las denunciantes. Queremos pensar que desconoce:

1.- Que la información que ha salido en los medios de comunicación no ha sido filtrada por ningún trabajador/a. La recomendación de nuestro abogado, con la que nosotros coincidimos, ha sido solucionar la situación de acoso denunciada ante la Inspección de Trabajo o Juzgado de lo Social competente.

2.- Que la situación de hostigamiento continuado denunciada era pública y notoria, y la realiza quien dirige la Ikastola, es decir, el Consejo Rector y la Dirección General; no obstante, fue puesta en conocimiento de la representación legal de los trabajadores y de la Asamblea de la Cooperativa.

Es cierto que el Convenio Colectivo de las Ikastolas establece un protocolo de acoso laboral, y afirma que toda persona tiene derecho a recibir un trato respetuoso, a la salvaguarda de la dignidad y a la integridad moral, y a la no discriminación. Así como también reconoce que todas las formas de acoso constituyen no solo una afrenta al trato equitativo y a la dignidad de cada trabajador/a, sino también una falta grave que no permitirá ni será tolerada. Precisamente el artículo del convenio define lo que han sufrido las dos trabajadoras denunciantes. Lamentablemente, si bien es cierto que el acoso lo sufren dos trabajadoras, los acosadores no son trabajadores del centro educativo.

Creemos que conviene recordar, pese a lo expuesto, el final del artículo del convenio referente al acoso: “El presente procedimiento no impide la utilización por parte de la persona que ha sufrido el acoso, de las vías administrativa y/o judicial (civil o penal)”.

3.- Que existe un informe del psicólogo profesor Iñaki Piñuel y Zabala, absolutamente contundente sobre la situación de acoso psicológico sufrida por las dos denunciantes, estableciendo claramente la relación causa efecto, avalado por pruebas objetivas por él realizadas, así como por el testimonio no sólo de las dos denunciantes, sino de los 85 trabajadores que han mostrado su apoyo a las denunciantes.

4.- Que durante todo el periodo de hechos relatados en la denuncia y que han dado origen a la situación de acoso psicológico, se ha producido una inexistencia de medidas de riesgo psicosociales que hubieran podido paliar el daño sufrido.

En atención a lo expuesto, les rogamos:

– Que ante cualquier comunicación que realicen en relación a la denuncia planteada sobre el acoso psicológico sufrido por dos trabajadoras de la Ikastola, contrasten la información con las denunciantes, no sólo con los denunciados.

– Que por idénticos medios a los empleados en sus comunicaciones para ofrecer la versión de una sola de las partes, ofrezcan la versión de esta parte.

– Que ante la inexistencia de medidas de prevención en materia de riesgo psicosocial en la Ikastola, promueva, aunque no sea de su competencia, la adopción de medidas urgentes. Si bien es cierto que no es su competencia directa, sí puede realizar un llamamiento a la Ikastola para que se adopten las medidas oportunas de prevención, ya que si bien ante las dos denuncias planteadas las medidas han sido inexistentes, al menos podamos evitar que se produzcan nuevos casos.