NAHASMENA EKIDITEKO IDAZKIA / DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EVITAR LA CONFUSION

IMG-20160621-WA0003

FOROAREN LEKU-ALDAKETA / CAMBIO DE UBICACION DEL FORO

IMG-20160619-WA0009IMG-20160619-WA0008

AZKEN GERTAKARIA / ULTIMO ACONTECIMIENTO

Kontseilu Errektoreak e-mail bat bidali zigun ikastolako langileoi ekainaren 14ko 23:52an, ekainaren 16an 19:00etan egin nahi zuten batzarrerako gonbidapena luzatuz. Batzar horren helburua azken hilabeteetako gertakariei buruzko informazioa aztertzea eta ikuspuntuak trukatzea zela azaltzen zitzaigun.
Batzarra bera eta batzarraren helburuak egokiak iruditzen zaizkigun arren, egun batetik bestera 100 langile baino gehiagoko kolektibo honetako langile askok batzarrera ezin garela joan adierazi genuen. Beraz, batzarra aste bat atzeratzea proposatu genion Kontseilu Errektoreari. Proposamen horrek ezezko erantzuna jaso du, Kontseilu Errektoreko kideren batek ezin duela esanez, eta langileoi berriro bidali zaigu e-mail bat ekainaren 16ko batzarra gogoraraziz.
Aurreko arrazoi berbera argudiatuz, langileok ekainaren 16ko batzarrera ez joatea erabaki dugu; hala ere, Kontseilu Errektorearekin batzartzeko gogoa adierazi dugu aurretik sasoiz jarritako data batean.

El 14 de junio a las 23:52 los trabajadores y trabajadoras de la ikastola recibimos por e-mail la invitación del Consejo Rector para acudir el 16 de este mismo mes a una reunión. En el mensaje se nos indicaba que el objetivo de esa reunión era analizar la información e intercambiar distintos puntos de vista sobre los acontecimientos de estos últimos meses.
Pese a que la reunión en sí misma y sus objetivos nos parecen adecuados, muchos de los trabajadores de este amplio colectivo de más de 100 trabajadores expresamos la imposibilidad de acudir a una reunión convocada de un día para otro. Así pues, propusimos al Consejo Rector retrasar la reunión una semana. La respuesta del Consejo Rector (alegando que algún miembro no podía acudir en otra fecha) ha sido negativa y se nos ha enviado otro e-mail para recordarnos que la reunión se celebrará el 16 de junio.
Los trabajadores hemos decidido, basándonos en el razonamiento anteriormente expuesto, no acudir a la reunión del 16 de junio. Pese a ello, hemos mostrado nuestro deseo de reunirnos con el Consejo Rector en una fecha fijada con tiempo suficiente como para poder acudir.

PROPUESTA DE UN GRUPO DE PADRES

En esta ocasión nos dirigimos a vosotros para daros a conocer una invitación que hemos recibido.

Es por todos conocida la preocupación de los trabajadores y los padres a cerca del conflicto que estamos viviendo en la ikastola, el cual no está resuelto todavía, y es por ello que un grupo de padres ha propuesto crear un foro abierto para intentar resolverlo. La finalidad de este foro es reunir a los diferentes agentes sociales involucrados en el conflicto, dar información directa y hablar sobre el tema.

Nos parece una propuesta muy interesante, puesto que es lo que hemos estado reivindicando desde el comienzo del curso. Por lo tanto, hemos decidido participar en este foro y nos gustaría que vosotros también lo hicierais.

Aquí tenéis la invitación oficial de este grupo de padres:

Convocatoria

GURASO TALDE BATEN PROPOSAMENA

Oraingo honetan zuengana jotzen dugu jaso dugun gonbidapen baten berri emateko.

Jakina da langileon eta gurasoen kezka ez dela amaitu. Ezinegon hori dela eta, guraso talde batek proposatu du foro bat zabaltzea, ikastola bizitzen ari den gatazkari konponbidea emateko. Foro honek ikastolako partaide desberdinak elkartzea du helburu eta bide batez, informazio zuzena ematea eta gatazkaz hitz egitea. Guraso talde honen proposamenari aukera ezin hobea deritzogu; izan ere, hori izan da ikasturte hasieratik eskatzen ibili garena. Beraz, gu hor izango gara eta gustatuko litzaiguke zuok ere bertan izatea.

Hona hemen guraso talde honen gonbidapen ofiziala:

Deialdia

BAZKIDE GUZTIEI ZUZENDURIKO IDATZIA

1.- Kontseilu Errektoreak langile bat kaleratzeko asmoa izatea (azkenean kargu-uztea izan zena), ez da nahikoa.

2.- Kontseiluko kide batzuek aipaturiko langilearekiko lan jazarpena egin izanaren zantzuak egotea (beste kideen konplizitatearekin, bai isilik geratu zirelako, bai ez-jakinarena egin zutelako), ez da nahikoa.

3.- Kontseilu Errektoreko zazpi kidek hain denbora laburrean dimisioa aurkeztea, ez da nahikoa.

4.- Ikastolako langileen gehiengoak Kontseilu Errektoreari eskatzea beste bazkide batzuei utz diezaietela lekua, ez da nahikoa.

5.- Kontseilu Errektoreak bazkideei hamahiru kontutan gezurra esatea, gezur horiek frogatzen dituzten hamahiru agiri aurkeztea, eta Kontseilu Errektoreak froga horiek ez ezeztatzea (inplizituki egiazkotzat hartuz), ez da nahikoa.

6.- Kontseilu Errektoreak Ikastolak eduki duen abokatua kaleratzea eta Lamikiz (jarduera profesional eztabaidagarria daukan abokatua) kontratatzea, ez da nahikoa.

7.- Kontseilu Errektoreak bazkideen adimena iraintzea eta irakasleon lana mesprezatzea ikasleek ateratzen dituzten emaitza onak (hautaprobetan, PISAkoan…) ”inertziaz” lortzen direla esanez, ez da nahikoa.

8.- Kontseilu Errektoreko kide batzuek ikastolako langile eta irakasleon izena zikintzea herri mailan, ez da nahikoa.

9.- Kontseilu Errektoreak herrian zabaltzea aurreko Kontseilu Errektoreek egindako kontratazioak kutunkeriaz egin omen zirela, frogatuta dagoenean eurak egon zirela batzorde horietan eta beraz, eurak ere arduradunak izan zirela, ez da nahikoa.

10.- Kontseilu Errektoreak behin eta berriro errepikatzea langileoi (guztiz barneratuta eduki arte ez garela ezeren partaide) eurak direla ikastolan agintzen dutenak, ez da nahikoa.

11.- Kontseilu Errektoreak langileoi agirika egitea eurekin harremanetan jartzeko e-mailak edo posta-helbideak erabiltzeagatik, eurek “legearen kontrako” omen den hori egin dutenean gutariko batzuekin kontaktuan jartzeko, ez da nahikoa.

12.- Kontseilu Errektoreko lehendakariak langileok “ezkutuko greba” egiten ari garela esatea, agirikoa izan arren egunero (edozein delarik gure egoera) gure ardurak betetzen ditugula ikasle, guraso, lankide eta juntakideen aurrean, ez da nahikoa.

13.- Kontseilu Errektorea berretsi zen batzarrean egon ziren irregulartasunen ondorioz batzar hori inpugnatuta egotea (juntakide bakoitzak emandako botoengatik eta eurek eramandako ordezkatutako botoengatik ozta-ozta berretsi zen), ez da nahikoa.

14.- Ikastolako langile batek Ikastolari demanda bat jartzea, honek ez zuelako bete langilearen kontratuak agintzen zuena (azkenean beste lanpostu bat eman behar izan zioten epaiketa eta kalte-ordainketak ekiditeko), ez da nahikoa.

15.- Langile baten eta bere ezkontidearen babespeko banku-datuetan sartzea, ez da nahikoa.

16.- Kontseilu Errektoreko hiru kidek euren seme-alabentzako aurre-matrikula egitea beste ikastetxe batzuetan, eta euretariko batek bere seme-alabak ikastolatik ateratzeko asmoa izatea, ez da nahikoa.

17.- Kudeatzaile berriak hilabete baten ondoren dimisioa aurkeztea, ez da nahikoa.

18.- Orain arte egon diren dimisioen arrazoi ofizialak eta ez ofizialak bat ez etortzea, edo isilaraztea konfidentzialtasun-klausula dela medio, ez da nahikoa.

19.- Ikastola kudeatzaile barik egotea ia ikasturte osoan, ez da nahikoa.

20.- Langileok Global 2020 proiektua zertan datzan ez jakitea horri buruzko informazioa emateko batzartu gintuzten arren, ez da nahikoa.

21.- Kudeatzaile falta horrek Haur Eskolan hainbat arazo sortaraztea (ikastolakoak ez diren langileak kontratatzea sukaldeko eta garbiketako lanak burutzeko, edota lan-poltsaren eskaintza berandu egin izanak bertako langileen gainkarga eragitea), ez da nahikoa.

22.- Gerenterik ez egotean Heziketa Bereziko langileen postuak (P.T. eta auxiliarrak) ez bermatzea, ez dutelako postu horiek defendatzeko ahaleginik egiten, ez da nahikoa.

23.- Bi urteko umeek egin behar duten moldatze-aldia berandutu izatea aurreikuspenak ez direlako era egokian egin, ez da nahikoa.

24.- Kontseilu Errektoreko kide batzuen eta euren inguruko guraso batzuen jarrerak, gure eguneroko lana eta ikastolaren funtzionamendua baldintzatu nahi izatea euren etxeko berezitasunen mesederako eta familia eredugarri askoren kalterako, ez da nahikoa.

25.- Kontseilu Errektorearen jarrerak eraginda irakasleon aginpidea gela barruan ere murriztuta egotea, ikasle batzuek (etxean entzundakoa imitatuz) muzin egiten dietelako irakasleon erabaki edota jokaerei, ez da nahikoa.

26.- Kontseilu Errektoreak irakasle bat derrigortzea bere errudun-aitorpena sinatzera (ikasle batzuei egindako ustezko hutsegite iraingarriarengatik), bere bertsioa entzun barik eta Sindikatuko ordezkariei ezer esan barik, ez da nahikoa.

27.- Jantokiko beharginak lanaz lepo egotea, ematen dizkieten aginduak ez etortzea bat jantokiaren eguneroko errealitatearekin, lan egiteari uko egin izana gezurtatu behar izatea eta egin izan dituzten lan batzuengatik ezer ez kobratzea, ez da nahikoa.

28.- Kontseilu Errektoreak baserriko langileei ez esatea ezer egin diren kontratazioez, autobusen eta arriskuak prebenitzeko kudeaketez, edota eskola-ordutegian egin behar diren lanei buruz (jakin arren komunikazio falta horrek atzerapenak eta egoera estu eta arriskutsuak eragingo dituela), ez da nahikoa.

29.- Kontseilu Errektoreak langileen erretiroak eta kontratazio berriak ez gestionatzea behar bezala (kudeaketa desegokiagatik edota estrategia hutsagatik), ez da nahikoa.

30.- Kontseilu Errektoreak legediari muzin egitea berak bakarrik kudeatzeko kontratazio berriak (nahiz eta legeak agintzen duen gurasoez eta langileez osatutako talde batek bete behar duela ardura hori), ez da nahikoa.

31.- Kontseilu Errektoreak uko egitea (estatutuek horrela diotelako) Ikastolaren historian beti izan den bezala langileen ordezkari batek Kontseiluan parte hartzeko eskubideari, nahiz eta Enpresa Batzordekoak behin eta berriro eskatu, ez da nahikoa.

32.- Kontseilu Errektoreak sei astez luzatzea Enpresa Batzordeak eskatutako batzartzeko eguna, eta egindako eskarien aurrean erantzunik ez ematea, ez da nahikoa.

33.- Ibilaldirako lelo eta logoaren aukeraketan plagio-salaketak eta erabaki eztabaidagarriak egotea, ez da nahikoa.

34.- Goi-mailetatik ikastolan gertatzen ari dena ez zabaltzeko eskatzea, Ibilaldia ospatu beharreko aitzakia erabiliz, ez da nahikoa.

35.- Irakasleen gehiengoak Ibilaldiaren prestakuntzetan ez laguntzeko erabakia era pertsonalean hartzea eta tristeziaz gogoratzea 1998an ospatu zen Ibilaldian guztiok parte hartu genuela gogotsu eta pozik, ez da nahikoa.

36.- Matrikulazioen kopurua era nabarmenean jaistea, ez da nahikoa.

37.- Kontseilu Errektoreak matrikulazio kopuruaren jaitsieraren ondorioz galduko diren lanpostuen aurrean ezer ez erabakitzea, ez da nahikoa.

38.- Kontseilu Errektoreak matrikulazio kopuruaren jaitsieraren errudunetako bat blog hau dela esatea, eta ondorioz zarratzeko eskatzea, ez da nahikoa.

39.- Jasandako presioaren ondorioz inoiz baino baja gehiago egotea langileen artean, ez da nahikoa.

40.- Hainbat familiak euren seme-alabak ikastolatik ateratzeko erabakia hartzea, ez da nahikoa.

41.- Egoera honek guztiak familia, lagun eta herritarren arteko harremanetan zauri bat zabaltzea, ez da nahikoa.

NOIZ IZANGO DA NAHIKOA?

Ikastolako langileen gehiengoa

ESCRITO DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LA IKASTOLA

1.- El inicialmente pretendido despido (y finalmente cese) de un trabajador por parte del Consejo Rector no fue suficiente.

2.- Los indicios de acoso laboral al que el trabajador fue sometido por parte de algunos miembros del Consejo Rector (con la connivencia o el silencio cómplice del resto de miembros) no fueron suficientes.

3.- El record de dimisiones (siete, que se sepa) que acumula el Consejo Rector no ha sido suficiente.

4.- Que la práctica totalidad de los trabajadores de la Ikastola, con nombres y apellidos, pidiese por escrito al Consejo Rector que cediese su lugar a otros socios, no fue suficiente.

5.- Que se presenten 13 documentos probatorios demostrando objetivamente que el Consejo Rector ha mentido a los socios, y que el mismo Consejo reconozca implícitamente (al no desmentir ni defenderse) la veracidad de las pruebas expuestas, no ha sido suficiente.

6.- Que el Consejo Rector contratase a un abogado de polémica trayectoria (Lamikiz) y despidiese al abogado del que disponía, no fue suficiente.

7.- Que se insulte a la inteligencia de los socios y se menosprecie la labor de los docentes asegurando que los buenos resultados de los alumnos (selectividad, pruebas PISA…) se obtienen “por inercia”, no es suficiente.

8.- Que algunos miembros del Consejo Rector difamen en el municipio a los trabajadores en general, y a los profesores en particular, tampoco ha sido suficiente.

9.- Que miembros del actual Consejo Rector difundiesen en el municipio el supuesto enchufismo en las contrataciones llevadas a cabo por los anteriores Consejos Rectores, cuando ellos mismos eran parte de esos Consejos y por lo tanto responsables de cualquier contratación, no fue suficiente.

10.- Que el Consejo Rector repita a los trabajadores, por activa y por pasiva, cada vez que tiene ocasión, que es el Consejo Rector quien manda en la Ikastola, hasta el punto de que los trabajadores interioricen que ya no son parte de ningún proyecto, no es suficiente.

11.- Que el Consejo Rector reprendiese a los trabajadores por ponerse en contacto con ellos utilizando sus emails o direcciones de correo, cuando el mismo Consejo comete esa misma “ilegalidad” al ponerse en contacto con los trabajadores utilizando sus emails personales, tampoco es suficiente.

12.- Que la presidenta del Consejo Rector afirme que se está realizando una “huelga encubierta” cuando los trabajadores, pese a la situación en la que se encuentran, siguen cumpliendo con sus responsabilidades ante los alumnos, los padres y madres, los compañeros y el Consejo Rector, no es suficiente.

13.- Que la asamblea en la que se ratificó al Consejo Rector por estrecho margen y gracias a los votos de los miembros del mismo Consejo y a los votos delegados que cada uno de sus miembros portaba, esté impugnada por manifiestas irregularidades, no es suficiente.

14.- La demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por un trabajador a la ikastola, que ha obligado al Consejo Rector a recolocar al trabajador en otro puesto de trabajo (evitando así el juicio y la indemnización que le hubiese correspondido al trabajador), tampoco ha sido suficiente.

15.- Que se haya vulnerado el derecho a la protección de datos bancarios de un trabajador de la ikastola y de su cónyuge, tampoco ha sido suficiente.

16.- Que tres de los miembros del Consejo Rector tramiten la prematrícula de sus hijos en otro centro educativo (aunque dos de ellos finalmente la anulen) no ha sido suficiente.

17.- Que la nueva gerente haya soportado apenas un mes en el puesto antes de presentar su dimisión no ha sido suficiente.

18.- Que los motivos oficiales de las dimisiones no se correspondan con los que se expresan en privado, y que el silencio (sustentado en sospechosas cláusulas de confidencialidad) acompañe a todas las dimisiones, tampoco es suficiente.

19.- Que el centro lleve la práctica totalidad del curso sin gerente no es suficiente.

20.- Que los trabajadores sigamos sin saber en qué consiste el proyecto Global 2020, pese a que se nos convocó para informarnos al respecto, no es suficiente.

21.- Que la falta de gerente provoque que en la Haur Eskola se tenga que recurrir a contrataciones externas en los servicios de cocina y limpieza, y que la realización tardía de la bolsa de trabajo haya supuesto que los trabajadores hayan tenido que suplir esa falta de personal, tampoco es suficiente.

22.- Que la ausencia de un gerente suponga una posible reducción de los puestos de trabajo en el ámbito de la Educación Especial (auxiliares y P.T.) por la falta de defensa de los mismos, no es suficiente.

23.- Que no se haya iniciado el proceso de adaptación de los niños de 2 años al aula de 3 años por falta de previsión, no es suficiente.

24.- Que algunos miembros del Consejo Rector y padres y madres de su entorno pretendan condicionar la labor de los profesionales del centro y el propio funcionamiento del centro para adaptarlo a sus propias particularidades, perjudicando así a la inmensa mayoría de familias que mantienen una trayectoria ejemplar, no es suficiente.

25.- Que la merma de la autoridad de los docentes fomentada por el Consejo Rector también haya llegado a las propias aulas, donde alumnos, por imitación de lo que escuchan en casa, ponen en entredicho decisiones o actuaciones de los profesionales, tampoco es suficiente.

26.- Que se pretenda que un profesor reconozca con su firma que ha cometido una falta grave (por un castigo supuestamente humillante a sus alumnos) sin escuchar la versión del profesor implicado y sin informar al Comité de Empresa, no es suficiente.

27.- Que las trabajadoras del comedor estén desbordadas de trabajo, sientan que las órdenes que llegan desde la distancia no encajan en la realidad del jantoki, y tengan que desmentir que alguna vez se hayan negado a cocinar, habiendo además realizado trabajos que no han sido remunerados, no es suficiente.

28.- Que no se comunique a los trabajadores del baserri información relativa a contrataciones, pagos, autobuses, prevención, o a obras realizadas en horario escolar (con los retrasos, situaciones comprometidas y riesgos que ello supone), tampoco es suficiente.

29.- La excesiva demora (por pésima gestión o por pura estrategia) en decisiones sobre jubilaciones y contrataciones no es suficiente.

30.- Que el Consejo Rector se salte la legislación vigente al decidir él sólo sobre cuestiones de contrataciones, cuando por ley está obligado a crear una Comisión Paritaria (compuesta por representantes de la ikastola y representantes de los profesores), no es suficiente.

31.- Que el Consejo Rector niegue, amparándose en los estatutos y a pesar de las peticiones del Comité de Empresa, la presencia de un representante de los profesores en el Consejo Rector por primera vez en la historia de la Ikastola, no es suficiente.

32.- Que una simple reunión del Consejo Rector con los representantes sindicales (ELA, LAB) no llegue a realizarse hasta 6 semanas después de haber sido reclamada por estos últimos, y que ninguno de los puntos planteados por el Comité de Empresa obtenga respuesta, tampoco es suficiente.

33.- Que algo tan a priori sencillo de gestionar como la elección del lema y el logo del Ibilaldi esté salpicado por acusaciones de plagio y polémicas decisiones, tampoco es suficiente.

34.- Que desde altas instancias se presione para que nada de lo que sucede salga a la luz con el pretexto de la proximidad del Ibilaldi, no es suficiente.

35.- Que la mayoría de los trabajadores haya decidido a título personal no participar en los preparativos del Ibilaldi cuando en la edición de 1998 sí lo hicieron con el compromiso, la ilusión y la alegría que la fiesta de las Ikastolas merece, no es suficiente.

36.- Que el número de matriculaciones haya descendido de manera considerable, tampoco es suficiente.

37.- Que el Consejo Rector no dé respuesta al Comité de Empresa con respecto a los dos puestos de trabajo que se perderán por el descenso de las matriculaciones no es suficiente.

38.- Que el Consejo Rector señale al blog de los trabajadores como responsable, en parte, del descenso de las matriculaciones, y pida por ello su cierre, no es suficiente.

39.- Que la presión ejercida sobre los trabajadores se traduzca en bajas laborales inauditas en la historia de la Ikastola, no es suficiente.

40.- Que haya familias que decidan sacar a sus hijos de la ikastola tampoco es suficiente.

41.- Que todo este conflicto haya abierto una brecha preocupante en familias y en cuadrillas del municipio, no es suficiente.

¿CUÁNDO VA A SER SUFICIENTE?

La mayoría de los trabajadores de la Ikastola

 

SORTURIKO ZALANTZAK ARGITZEKO BLOG BATEN ESTEKA

Hona hemen azken hilabeteotan sorturiko zalantzak argitzeko sortu den blog baten esteka:

Dokumentazioa

ZUZENDARI OROKOR OHIAREN HITZAK

Lehenengo eta behin, eskaini dizkidazuen laguntza, maitasuna eta aupada guztiak eskertu nahi nizkizueke. Aurrera egiteko eta sekula jasan behar izan dudan egoerarik mingarriena gainditu ahal izateko indarra eman didate.

Ikastolako Zuzendari Orokor gisa egin dudan lana zalantzatan ipini dutenei esan nahi nieke ez dudala inorentzat nahi pasatzen ari naizena. Inork ez du merezi, edozein kasutan eta edozein arrazoiren aurrean, hain tratu txarra, hain iraingarria eta hain apalgarria. Ez nago nire lana zalantzatan ipintzearen kontra, ezta konfiantzazko kargu batetik kentzearen kontra ere, enpresaren aukera baita. Nahita sufriaraztearen kontra nago, arrazoirik gabe eta asmo txarrez.

Gizakiak gara eta denok egiten ditugu akatsak, baina joan den ikasturtean zehar izugarrizko presioak jasan behar izan nituen, neure lan-bizitza guztian bizi izan ez ditudanak. Nirekin zuzenean lan egiten duzuenok badakizue esandako arrazoi askok ez dutela oinarririk eta ez zaizkiola inondik inora errealitateari lotzen.

Ez dut ahazten zuetariko batzuk, jolastorduetan eta bazkalordu askotan ni ez ikustean, nigana etorri zinetela, ondo nengoen galdetzera eta nik, arazorik nahi ez nuenez, lan asko neukala eta dena ondo zegoela erantzuten nizuen.    

Ez nuen ulertzen zer gertatzen ari zen. Etxekoek eta lagunek lan-jazarpena jasaten ari nintzela esaten zidaten. Ez nuen sinesten, kostatzen zitzaidan pentsatzea halakorik gerta zekidakeenik. Soilik nire kasua ebaluatu denean, bai psikologo kolegiatu pribatu batek bai Osakidetzako osagile espezializatu batek, orduantxe konturatu naiz badirela lan-jazarpena egon dela erakuts dezaketen adierazleak.

Kaltetuak sentitu ahal izan zareten guztioi barkamena eskatzen dizuet denbora honetan guztian zehaztasun nahikoz berba ez egiteagatik; ez zen nire asmoa dena nahastea eta, abokatuen aholkuari jarraituz, ez naiz sartu alferreko eztabaidetan, niretzat lehentasuna izan dezakeen edozein elkarrizketa edo negoziaketa ez oztopatzeko

Ez nuen nahi, are gutxiago orain, neure bigarren etxetzat dudan Ikastolari inolako arazorik sortzea, hainbeste urte berton lan egin eta gero, beti gustura eta ilusio handiz. Horregatik, Ikastolaren aldeko lan dinamika zintzo eta konprometituan lan egin nahi duten pertsonekin beharrean jarraituko dut, baina orain neure ohore eta balio profesionala defendatu behar ditut, horren kontra jokatu duten pertsonen aurka.

Horregatik, eta pasa den larunbatean, abenduaren 4ko datarekin, Zuzendari Orokor moduan kargugabetzea ofizialki jaso eta gero, eta oraindik nire proposamen bakarrari erantzunik eman ez badiote ere, zuei hitz hauek idaztea pentsatu dut, nire ikuspegia azaltzeko, sakontasun gehiagotan sartu gabe. Egongo da-eta, horretarako denbora.

Horrela bada, orain aste batzuk eta modu guztiz estraofizialean, enpresaren abokatuak nire kargugabetzea eta Zuzendari Pedagogiko postura ez nintzela itzuliko jakinarazi zidan, kontratuaren arabera legokidakeena, hain zuzen ere. Nire aldetik, gai hori era egoki batean bideratzeko eta datozen aurre-erretiroak direla-eta, gertatuko diren hutsuneak aprobetxatuz, joan den azaroaren 26an, gela batera andereño joatea proposatu nien. Horrela, bidali nahi nauten lanpostu berriak Ikastolari eragingo liokeen kostea ekidingo genuke; baina Kontseilu Errektorearen orain arteko erantzuna burofax bat izan da, abenduaren 4ko datarekin, neure kargugabetzea jakinaraziz, oraingoan ofizialki eta proposatuz, ofizialki proposatu ere, Proiektu-Kudeatzaile postua, magisteritza duen irakasle baten soldata baino %7 gutxiago kobratuz.

Argitu nahi nuke momentu batean ere ez dudala eskatu, hortik esan den bezala, Zuzendari Orokorraren soldata. Bere egunean adostutako kontratuaren arabera, kargugabetze kasuan Zuzendari Pedagogikoarena legokidake eta horixe da, hain zuzen ere, eskatu dudana; are gehiago, birkokapenerako nire proposamenarekin, Ikastolak lanpostu berria sortuz jasan beharko lukeen gain-kostua ekidingo litzateke.

Esan didate zikindu egin dutela nire izena eta nire lana, eta esandako batzuk gezur hutsak direla. Ez kezkatu, arinago edo beranduago, gertatutakoa jakingo da, ondo frogatuta jakin ere, nik neuk aurrera egingo dudalako, gertatutakoa argitu arte. Ikastolan daramatzadan 23 urteetan, zuetariko askok aukera izan duzue Ikastolarekiko nire konpromisoa eta ardura ikusteko. Bereziki, azken urte honetan, Kontseilu Errektorearen nahikeriak eraginda, bata bestearen atzean jasan behar izan ditudanak.

Azpijokoa, manipulazioa, gezurra eta, injustizia gauzatzeko helburuz, legea erabiltzea izan dira onartu eta onartzen ez ditudan mekanismoak.

Uste dut ikastolak, bere kudeaketarako, jarrera eraikitzaile eta laguntzaile duen lantaldea behar duela, azken bolada honetan desagertu diren baloreak, hain zuzen ere. Kasu batean ere ez naiz izango ni oztopo, baina nire eskubideak ezin dira zapaldu nolanahi eta arrazoirik gabe.

Laster argituko dut, puntuz puntu, egoera hau guztia, baina ez dut gutuna amaitu nahi denoi eskerrak eman gabe zuen laguntza guztiagatik.

Eutsi goiari eta eskerrik asko!!!

Besarkada handia

 

En primer lugar, me gustaría agradeceros todo el apoyo y las innumerables muestras de ánimo y cariño que estoy recibiendo, y que me proporcionan la fuerza necesaria para seguir adelante y  superar esta situación que está siendo la más traumática que he sufrido en mi vida.

A quienes cuestionan mi labor en el cargo de Directora General de la Ikastola quiero decirles que no desearía a nadie pasar por lo que estoy pasando. En ningún caso y bajo ningún motivo una persona se merece trato tan vejatorio, degradante y humillante. No estoy en contra de que se cuestione mi labor, todo lo contrario. Tampoco estoy en contra de que se me destituya de un cargo de confianza, es una opción de la empresa. Tan solo estoy en contra de que se haga sufrir a alguien de forma gratuita,  deliberada y malintencionada.  

Somos humanos y nadie es perfecto, pero lo cierto es que el curso pasado tuve que soportar todo tipo de presiones como nunca había sufrido en toda mi vida profesional. Los que trabajáis más directamente conmigo sabéis perfectamente que muchas de las razones que se argumentan en mi contra carecen totalmente de fundamento y no se ajustan a la realidad. No olvido que algunos de vosotros y vosotras, que ya no me veíais ni en el recreo ni muchas veces en la comida, vinisteis a mi despacho a preguntarme si estaba bien. Pero yo, que no quería problemas, siempre respondía que tenía mucho trabajo y que todo iba bien.

No entendía lo que pasaba; familiares y amigos me insistían en el tema de un posible acoso laboral. No lo podía creer, me resistía a pensar que algo así me estuviese pasando a mí. Solo cuando mi caso ha sido evaluado por una psicóloga colegiada privada y un médico especializado de Osakidetza ha sido cuando realmente me he convencido de que puede haber indicadores que apuntan a una situación de acoso.

A todas las personas afectadas quiero pediros disculpas por no haber sido suficientemente explícita durante todo este tiempo, pero era mi intención enturbiar lo menos posible la situación, y mis abogados me recomendaron evitar entrar en polémicas estériles que pudieran entorpecer cualquier posible diálogo y negociación, que siempre ha sido mi prioridad.

Yo no quería, ni muchísimo menos quiero ahora, causar ningún problema a la ikastola. A esta ikastola que la considero como mi segunda casa, después de tantos años trabajando aquí, siempre a gusto y con mucha ilusión. Por ello voy a seguir trabajando en favor de la Ikastola y en sintonía con las personas que quieran una dinámica de trabajo honesta y comprometida, pero ahora ya tengo decidido que voy a defender mi honor y valía profesional contra todas  aquellas personas que atenten contra ella.

Por ello, una vez que ya, desde el pasado viernes día 4/12/2015, se me ha remitido la notificación oficial de mi cese como Directora General, con efectos a ese mismo día, y pese a que entonces aún ni tan siquiera había recibido respuesta a mi única propuesta, he decidido dirigiros estas breves palabras con las que tan solo trato de exponer mi visión de la situación, tratando de evitar entrar en mayores valoraciones. Ya habrá tiempo.

Así os diré que una vez me fue comunicado por el abogado de la empresa, hace unas semanas y de forma totalmente extraoficial, su intención de cesarme y reubicarme en un puesto distinto al de Directora Pedagógica que por contrato tenía reservado, por mi parte, en aras a intentar paliar esta situación y aprovechando la existencia de vacantes derivadas de las próximas prejubilaciones, el pasado 26 de Noviembre les propuse ir a un aula como andereño, evitándose así un mayor coste para la Ikastola; pero por ahora la única respuesta del Consejo Rector ha sido un burofax en el que se me ha comunicado mi cese, ahora ya de forma oficial y con efectos al 4 de Diciembre, y se me ha propuesto, ahora ya también oficialmente, el puesto de “Gestor de Proyectos”, con una retribución inferior en un 7% al de un profesor titulado de magisterio.

Sí deseo expresamente aclarar que, en ningún momento, como al parecer se os ha transmitido, he solicitado mantener el nivel retributivo del puesto de Directora  General, sino en todo caso el de la Dirección Pedagógica que me correspondía por derecho en caso de cese, según el contrato pactado en su día; es más, con mi propuesta de reubicación se produciría un importante ahorro económico para la ikastola, dado que se evitaría el coste del nuevo puesto administrativo que me ha sido ofertado.

Me informan de que se me ha estado difamando, a mí y a mi trabajo, y de que algunas afirmaciones son auténticas calumnias. Que no os preocupe, tarde o temprano se acabará demostrando la realidad de los hechos, empeño que personalmente llevaré hasta esclarecer todo lo ocurrido. Muchos de vosotros pudisteis comprobar, durante mis 23 años de trayectoria profesional en la Ikastola mi dedicación y compromiso con ella. Especialmente pudisteis comprobar mi esfuerzo durante este último año motivado por las continuas exigencias del Consejo Rector.

Por lo que a mí respecta, la trampa, la manipulación, la mentira y el uso de la legalidad para amparar la injusticia han sido los mecanismos que me he negado a permitir.  

Considero que la ikastola necesita un equipo con una actitud constructiva y colaboradora para su gestión, valores que últimamente se han mostrado alejados. En ningún caso yo seré un obstáculo pero mis derechos no pueden ni deben ser pisoteados de forma gratuita e inmotivada.

Espero poder aclarar en breve, punto por punto, toda esta situación y no quiero terminar esta carta sin agradeceros, de forma personal, a todos vosotros y vosotras vuestro apoyo.

¡¡¡Animo y gracias!!!

Un abrazo

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Anteayer -10 de diciembre- se celebró una reunión en Ikastola entre el Consejo Rector, convocante, y el Comité de Empresa de los trabajadores de Larramendi Ikastola.

Por parte de los trabajadores, el Comité llevó tres peticiones:

  1. Poder utilizar la dirección electrónica de las familias, para tener una manera de informaros.
  2. Optimizar el orden del día de la Asamblea General Ordinaria.
  3. Poder acudir los trabajadores a la Asamblea General.

El Consejo Rector respondió:

  1. Que debido a la ley de Protección de Datos, desde Ikastola sólo se puede informar a las familias de temas relacionados con la educación.
  2. Que el orden del día lo confecciona el Consejo Rector y que no es un tema en el que los trabajadores tengamos voz.
  3. Que debido a problemas de aforo, no habrá sitio suficiente para entrar todos y que si quisiéramos mandar una delegación, ya pensarían si nos dan permiso.

Nuestra valoración:

1. En estos momentos, ¿qué tipo de información tiene mayor interés para las familias de Larramendi Ikastola? ¿que se va a celebrar la Txarriboda? ¿que se va a poner a la venta la ropa de Ibilaldia? ¿que se va a organizar un autobús al Nafarroa Oinez? ¿Hacer saber a las familias que el Consejo Rector se va a reunir con los trabajadores? Por supuesto que hay que informar de todo eso, pero no nos negareis que la OPINION DE LOS TRABAJADORES, responsables de la educación en Larramendi Ikastola, tiene, al menos, tanta relación con la educación como esos temas. ¿O no? Ninguna familia tendría porqué no querer ser informada de algo que nos incumbe a todos. Aun así, tampoco estaría obligada a leerlo, por tanto ¿dónde está el problema? Se nos ha recortado el derecho a la información, lo que nos obliga a ir a las paradas de autobús para dárosla a las familias, pero luego eso tampoco gusta, se nos enfrentan en tono agresivo y piden a las familias que no recojan nuestra información. ¿Es, acaso, por miedo a que las familias puedan contrastar su información con la nuestra? ¿Qué debemos hacer? ¿Callarnos? Somos los trabajadores de Larramendi Ikastola, las educadoras, los educadores, las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, las cocineras, las de administración, mantenimiento…, no somos extraños, nos conocéis a todos, jamás haremos nada en contra de Ikastola, ¡¡¡por favor, dejad de tratarnos como si fuésemos el enemigo a batir…!!!

2. En la Asamblea, primero se votará si sigue el actual Consejo o no. Después, si sale reelegido, se votará para elegir a los aspirantes a junteros que harían falta para completar el actual Consejo, del cual, hasta día de hoy, han dimitido 7. Y ¿si no sale elegido? En ese caso, no sabemos a qué punto pasaríamos. Sin embargo, tres puntos más adelante, se volverá a votar si sigue el actual Consejo o no. Y si no resulta elegido, se volverá a votar para elegir a los aspirantes a junteros que harían falta para formar el nuevo Consejo. Por coherencia y respeto hacia las familias, nuestra propuesta es unificar esos puntos. ¡Vaya Asamblea que van a ofrecer a los socios! A no ser que se pretenda alargar la Asamblea, para que la gente se hastíe y se marche, con la esperanza de así ganar la votación. ¡Qué triste sería querer dar carpetazo a un conflicto tan serio por medio de una votación, en vez de dar pasos en su solución, buscando un consenso!

3. El interés de los trabajadores por acudir a la Asamblea es solo una muestra más de lo mucho que nos importa Ikastola. Nuestra preocupación no son ni los salarios, ni mejoras laborales … no, lo que realmente nos preocupa es la situación en que va a quedar Ikastola después de este desaguisado, qué ambiente vamos a encontrar en el día a día, qué tipo de relación laboral- personal vamos a tener con las nuevas patronas, qué proyecto pedagógico vamos a poder desarrollar con vuestras hijas e hijos … Entendemos los problemas de falta de espacio, pero dos partes no pueden llegar a un arreglo si solo se escucha la voz de una de ellas. Porque, parece que olvidan que somos nosotras quienes hacemos Ikastola todos los días. Y visto el tono en que nos hablan -todo son ordenes secas, todo es para “ya” -, tememos que el siguiente paso sea entrar en las aulas a decirnos cómo debemos dar las clases. Si hasta nos espían, obviando que, si nos reunimos en Ikastola, igual es porque somos compañeros de trabajo y cooperamos… De un ambiente de trabajo adecuado y respetuoso, donde los resultados académicos han sido excelentes, donde los datos de matriculación han sido inmejorables, donde hemos sido modelo para las Ikastolas de toda Bizkaia, donde, aún habiendo mucho que mejorar, nada de ello era vital para actuar con tantas prisas …, hemos pasado a un ambiente inadecuado para la enseñanza, desequilibrador, desagradable, donde los trabajadores nos sentimos desorientados, ninguneados, no respetados, donde no sabemos cómo acabaremos este curso, donde nos hemos convertido en motivo de preocupación para las Ikastolas de toda Bizkaia, donde se quieren imponer esbozos de proyectos sin ningún encuadre pedagógico por parte de quien no sabe, para llevar Ikastola ¿a dónde? Nosotros apostamos por la cooperación basada en la confianza, familias y trabajadores unidos por objetivos comunes. Mejoremos todo lo mejorable. Con otro estilo.

Asamblea de trabajadores de Larramendi Ikastola

Mungia, a 12 de diciembre de 2015